Author Archives: Miếng dán giảm đau

Cậu bé mang 900 triệu lì xì đi tặng cả lớp, cô giáo hốt hoảng báo phụ huynh và phát hiện một bí mật

Vào ngày đầu tiên đến trường, lúc cậu bé lấy từ trong cặp sách ra một xấp tiền dày, cô giáo đã rất sốc và vội vàng hỏi tại sao. Tết với trẻ nhỏ vui nhất là được nghỉ học ở nhà, không những được ăn ngon mà còn được nhận lì xì. “Con cái […]