Không cầu tài lộc vậy đi lễ chùa đầu năm để làm gì?

Đừng biến nét đẹp việc đi lễ chùa đầu năm thành nơi để thể hiện lòng tham và kỳ vọng vô lý của mình. Hãy đơn giản hóa mọi việc, từ trong cách nghĩ của chính bạn. Theo phong tục mồng 1 là ngày các gia đình Việt thường chọn đi lễ chùa đầu năm. […]