Author Archives: yennhaphuc.com

Ai nên và không nên đi tạ mộ cuối năm? 3 người này mà đi thì Tổ Tiên ưng thuận, tài lộc tự tìm đến nhà, con cháu thịnh vượng

Cuối năm là thời điểm mà nhà nhà đều cần đi tạ mộ, dọn dẹp phần mộ Tổ Tiên và mời người thân đã khuất về nhà ăn Tết, vậy những ai thích hợp nhất để đi tạ mộ? Vì sao cần tiến hành nghi lễ tạ mộ cuối năm? Người Việt từ xưa có […]