Bếp mới lạ với chất liệu gỗ, bê tông và kim loại

Được thiết kế bởi chuyên gia nội thất Anik Pearson, gian bếp có sự kết hợp giữa gỗ, bê tông và kim loại tại thành phố New York này có một phong cách rất mới và rất khác biệt.

f396aaa277e036eed1fc22534f7bbec2 Bếp mới lạ với chất liệu gỗ, bê tông và kim loại

23c204b7d4989d288faec02e4a889bfe Bếp mới lạ với chất liệu gỗ, bê tông và kim loại

05490733f5ad6dbff17a19311773a26c Bếp mới lạ với chất liệu gỗ, bê tông và kim loại

a6e372173e0cbf63998216e807c67ca9 Bếp mới lạ với chất liệu gỗ, bê tông và kim loại

cf60957c6f4a8036b7b60e541ab78ca6 Bếp mới lạ với chất liệu gỗ, bê tông và kim loại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *