Khu vực tiệc tùng đầy thú vị ngoài trời

Hãy xem các bức ảnh dưới đây để học cách sáng tạo không gian cho sân trong (patio), sân thượng (lanai) và khu vực dành cho khách đăng trên trang web Rate My Space như thế nào nhé!

c3fcaa487598d72e8b7a16cc3d14f05a Khu vực tiệc tùng đầy thú vị ngoài trời

3c98d2b49026f9e68fcc079f454b1669 Khu vực tiệc tùng đầy thú vị ngoài trời

505c562e9423b804051034cf3c79fffe Khu vực tiệc tùng đầy thú vị ngoài trời

a8ed11b6fc3a0ae85c1fcb8f7db1795d Khu vực tiệc tùng đầy thú vị ngoài trời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *