NINNA – Chiếc ghế bành sáng tạo độc đáo đến từ Ý

Chiếc ghế bành độc đáo NINNA là một sáng tạo của NTK Carlo Contin đến từ Ý cho công ty Adentro, Pari. Ghế được thiết kế với một khung gỗ, làm điểm tựa để treo những đay da trên bề mặt.

e8ad33b762f641dd1f4501c2fb61306d NINNA   Chiếc ghế bành sáng tạo độc đáo đến từ Ý

6b8515789e45ddb5dc509ca58d9992e2 NINNA   Chiếc ghế bành sáng tạo độc đáo đến từ Ý

7d69afa3f4d1f37a1743e8d74dab26c2 NINNA   Chiếc ghế bành sáng tạo độc đáo đến từ Ý

62720035bbcff3a173b70cc16cff058f NINNA   Chiếc ghế bành sáng tạo độc đáo đến từ Ý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *