Thư giãn dưới mái hiên hay trên góc sân thượng

Bạn cần một nơi thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng nhưng lại không có được một không gian riêng tư trong nhà. Hãy thiết kế lại mái hiên hay sân thượng nhà bạn. Bảo đảm bạn sẽ thấy thích thú khi tận hưởng sự yên tĩnh của những không gian như thế.

78c7a6d9b751ef2b1e34fae352385f54 Thư giãn dưới mái hiên hay trên góc sân thượng

256a96c9760b670cc390fcaa111b679e Thư giãn dưới mái hiên hay trên góc sân thượng

2472fee8b309716061aef5c4fce0f56c Thư giãn dưới mái hiên hay trên góc sân thượng

c71529b8dfac9932c2f22c1548612c5e Thư giãn dưới mái hiên hay trên góc sân thượng

e78df1941d6c8b5f8f7e40f9cecfb92e Thư giãn dưới mái hiên hay trên góc sân thượng

f0f41eb905debaff71d844dd5dc1b8ba Thư giãn dưới mái hiên hay trên góc sân thượng

0d43bc3471d1808b191a1aeb0e9cb00f Thư giãn dưới mái hiên hay trên góc sân thượng

3f1aba0292b10ce87697cec205472ef3 Thư giãn dưới mái hiên hay trên góc sân thượng

4de9d161509837f21dc5cae05686a699 Thư giãn dưới mái hiên hay trên góc sân thượng

7a472d1e96fb16599020bb5ef976e5d8 Thư giãn dưới mái hiên hay trên góc sân thượng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *