Tiểu cảnh nhỏ xinh cho sân vườn bớt nóng

Nếu bạn cần một cái gì đó thật mới, thật mát mẻ cho những ngày nắng nóng gay gắt, hãy nghĩ đến những hồ nước róc rách vui tai, những hòn non bộ xanh um xem nào!

e963059bbb2c76ee822133e446f10e72 Tiểu cảnh nhỏ xinh cho sân vườn bớt nóng

32f967277c24d35ee5330edc3fb9cf59 Tiểu cảnh nhỏ xinh cho sân vườn bớt nóng

346ce4bf79ea352b0bd8fa00db170542 Tiểu cảnh nhỏ xinh cho sân vườn bớt nóng

Wide view of front of home with walkway, bushes, plants, water feature, land rock, palm trees, and landscaped area.

81260b28385b152a3c44e22c5e3600bc Tiểu cảnh nhỏ xinh cho sân vườn bớt nóng

c748cf85a1dce3a2774882819a3bac02 Tiểu cảnh nhỏ xinh cho sân vườn bớt nóng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *