Chiếc bàn Circus cho không gian sống vui nhộn hơn

Chiếc bàn Circus được thiết kế bởi Formfjord với ý tưởng mang đến một sản phẩm nội thất có thể là thay đổi cả không gian sống, cụ thể cả không gian sẽ như một rạp xiếc hay hay một vũ đài. Chiếc bàn vui nhộn này có thể ảnh hưởng đến cả bầu không khí của căn phong, tạo ra một không gian tuyệt.

cd202976235f1e04eba4f3b0b0915dcb Chiếc bàn Circus cho không gian sống vui nhộn hơn

6fdd09ed84e48bef4b5dd0e4e91f189b Chiếc bàn Circus cho không gian sống vui nhộn hơn

51ae71ed4acf8aea4832f4544e6934b8 Chiếc bàn Circus cho không gian sống vui nhộn hơn

75743180704f92afddf1b2d2587f2a62 Chiếc bàn Circus cho không gian sống vui nhộn hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *