Những chiếc giường “tàng hình” cho không gian nhỏ

Người ta thường nghĩ đến việc sắm sửa đồ nội thất kích thước nhỏ như là biện pháp chính để tiết kiệm không gian sống có diện tích hạn chế. Tuy nhiên, vẫn còn có một cách tuyệt vời khác để tận dụng khoảng trống trong nhà ở, đó chính là những chiếc giường “tàng hình”. Dưới đây là những chiếc giường âm tường, giường ngăn kéo và giường tủ với thiết kế vô cùng sáng tạo. Hy vọng sẽ là gợi ý hữu ích cho bạn.

7c12d1f88e6cd46400621aa38f447f9c Những chiếc giường tàng hình cho không gian nhỏ

8e2fdb932ce8f22a145c4034a3113b84 Những chiếc giường tàng hình cho không gian nhỏ

67dd703124610b2c26418cf2c1513af6 Những chiếc giường tàng hình cho không gian nhỏ

68ba08ca1f968c2efe8ccf8cbdb58afe Những chiếc giường tàng hình cho không gian nhỏ

723cafb792b8882872a69181f30bd538 Những chiếc giường tàng hình cho không gian nhỏ

03819c164c4a2b857904545e36557f23 Những chiếc giường tàng hình cho không gian nhỏ

e517df6760a3b995931531b7a37bdffe Những chiếc giường tàng hình cho không gian nhỏ

e4187853bffabbc3a9bbcf5db114e184 Những chiếc giường tàng hình cho không gian nhỏ

f737b6dcf48bc50f613025725ef12002 Những chiếc giường tàng hình cho không gian nhỏ

2e75b60e07deff60aa67aeb5087a50b9 Những chiếc giường tàng hình cho không gian nhỏ

4a3d3f312c7cc8a620170ea9e452fb19 Những chiếc giường tàng hình cho không gian nhỏ

4ee8d867bde08a9fea8c24b2a52be707 Những chiếc giường tàng hình cho không gian nhỏ

5a165a2a97cb255929fcc7116b524121 Những chiếc giường tàng hình cho không gian nhỏ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *